High Tech Industries

·         Research and Development

·         Consultancy, design and support services

·         Trainings

·         Laboratory and Testing

·         Incubation and Innovations

Business incubator

Xəzər Universitetinin İnnovasiya Mərkəzinin inkubatoru texnologiya yönümlü müəssisələrin inkişafını dəstəkləyərək, bilik və yeni ideyaları faydalı insan həyatını zənginləşdirən məhsul və xidmətlərə çevirir, iqtisadi inkişafına təkan verir və universitetin akademik missiyasını dəstəkləyir. Xəzər Universiteti Biznes inkubatoru ən ümidverici tədqiqat və texnologiya layihələrindən dayanıqlı startuplar hazırlayır. Əsas diqqət yetirilən sahələrə İKT, film və animasiya sənayesi, energetika, biotexnologiya, elektronika, inşaat, multimedia, robot və digər sənaye sahələri daxildir. Mərkəz startup şirkətlərə bir sıra xidmətləri təmin edərək, kömək edir: təlim, biznes məsləhətləri, maliyyə dəstəyi, texnoloji dəstək, fiziki məkan və şəbəkə.

Məhsul – Xəzər Biznes inkubatorunda startup-ların hazırlanma prosesi:

azeri biznes

Əlaqə məlumatı:
Xəzər Universiteti
Məhsəti küç. 11
Bakı, AZ1096, Azərbaycan
Tel: +994 12 4211093
Fax: +994 12 4989379
E-mail: technopark@khazar.org
URL: technopark.khazar.org

Copyright © 2013. All Rights Reserved.